Share

سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به یک فاجعه انسانی در یکی از اردوگاه‌های پناهندگی در نیجریه هشدار داد.

Nigeria

براساس گزارشی که پزشکان بدون مرز پنج‌شنبه ۲۳ ژوئن / ۳ تیر منتشر کرده‌اند، این اردوگاه در شهر «باما» قرار دارد و بسیاری از ساکنان آن را خطر جدی مرگ بر اثر گرسنگی تهدید می‌کند.

بنا به این گزارش، از هر پنج کودک معاینه‌شده در این اردوگاه، یک کودک از سوء تغذیه شدید در رنج است.

در کنار اردوگاه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ گور یافت شده است که در مدت یک سال گذشته حفر شده‌اند.

در این اردوگاه پناهندگی حدود ۲۴ هزار نفر به‌سر می‌برند. آن‌ها بر اثر حملات تروریستی بوکو حرام، گروه تندرو اسلامی، از خانه‌های خود گریخته‌اند.

افراد گروه بوکو حرام در سال ۲۰۱۴ شهر «باما» را به‌تصرف خود در آوردند اما در این فاصله ارتش نیجریه این شهر بازپس گرفت.

Share