Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB01

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۴۱ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

ماریانا دختر روسى‌الاصل ایرانى در شرح زندگى آش براى نیر روشن مى‌کند که پدرش موسیو والده راننده فرانسوى احمد شاه بوده است. او با مادر ماریانا رابطه ایجاد مى‌کند اما بعد هرگز نمى پذیرد که ماریانا فرزند او بوده. مادر ماریانا مدت‌ها در میخانه کار مى‌کرده و بعد وارد کار خیاطى مى‌شود. ماریانا زندگى بسیار سختى داشته و از چهارده سالگى کار مى‌کرده. در آخرین شغل خود به عنوان فروشنده بلیت سینما با شوهر هندى‌اش آشنا مى‌شود و با او ازدواج مى‌کند. او نمى‌داند پدرش در کجا زندگى مى کند و…

Share