Share

علی مرادی اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ایران گفت که ۳۰۰ دشت در ایران با «شرایط فوق بحرانی» روبه‌رو است و «در معرض نابودی» قرار گرفته است.

dasht

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبری شامگاه شنبه پنجم تیر در دیدار با استاندار قزوین به وضعیت بحرانی ذخایر آب ایران اشاره کرد و گفت که از مجموع ۶۵۰ دشت ایران، ۳۰۰ دشت در معرض نابودی و خشکسالی قرار دارد.

به گفته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی «خشکسالی»، «مصرف بی‌رویه آب» و «حفر چاه‌های غیرمجاز» از جمله عوامل بحرانی شدن وضعیت آب و نابودی دشت‌های ایران هستند.

مرادی اکبری گفت که ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک آبی ایران مصرف شده و ایران با کسری هشت میلیارد متر مکعب روبه‌رو است.

ایران بیش از ۱۵ سال است که با خشکسالی مستمر مواجه است.

افزون بر این خشکسالی، برداشت‌های بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی و توسعه فزاینده کشاورزی سبب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و بحران آب شده است.

پاییز گذشته وزارت نیرو گفته بود از مجموع ۶۰۹ دشت در ایران ۳۳۰ دشت دارای بیلان منفی آب هستند؛ یعنی میزان برداشت آب از آن‌ها بیشتر از ورودی آب است.

نزدیک ۹۲ درصد از برداشت آب در ایران در بخش کشاورزی صورت می‌گیرد و بخش خانگی تنها از شش درصد منابع آب ایران را مصرف می‌کند. با این حال،  سرانه مصرف روزانه آب در ایران ۳۰۰ لیتر است که این سطح مصرف، دو برابر میانگین مصرف آب در جهان است.

بیشتر بخوانید:

حفر بیش از ۶۰۰ چاه در یکی از دشت‌های ممنوعه ایران

Share