Share

بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند. این کارگران به پرداخت نشدن دستمزدهای خود اعتراض دارند.

polyachril

بیش از ۲۰۰ کارگر پلی اکریل به نمایندگی از ۲۰۰۰ کارگر مقابل ساختمان فرمانداری مبارکه تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این کارگران به نمایندگی از دو هزار کارگر پلی‌اکریل صبح یکشنبه ششم تیر در مقابل ساختمان فرمانداری مبارکه تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقات مزدی و «رسیدگی به وضعیت معیشتی» خود شدند.

این کارگران بین سه تا چهار ماه دستمزد از کارفرما طلبکارند و تعدادی از آنها بخشی از دستمزد سال ۹۴ را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند.

کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان به صورت قراردادهای یک‌ساله، پیمانکاری و شرکتی به استخدام درآمده‌اند و می‌گویند که این کارخانه با وجود آنکه مشکلی از بابت فروش تولیدات خود ندارد، دستمزدهای آن‌ها را پرداخت نمی‌کند.

پیش از این نیز این کارگران چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتراض زده‌اند. در تجمع اردیبهشت ماه ۱۷۰۰ کارگر این کارخانه به عدم پرداخت چهار ماه از حقوق خود اعتراض کردند.

Share