Share

پاپ فرانسیس می‌گوید کلیسا موظف است به‌دلیل رفتاری که با همجنسگرایان کرده از آن‌ها طلب بخشش کند.

پاپ فرانسیس در سفر سه روزه خود به ارمنستان

پاپ فرانسیس در سفر سه روزه خود به ارمنستان

به‌گزارش آنسا، خبرگزاری ایتالیا، او که دوشنبه ۲۷ ژوئن / ۷ تیر از ارمنستان به رم بازمی‌گشت این سخنان را ایراد کرد. او گفـت: «مسیحیان باید برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اشتباه خود طلب بخشش کنند.»

رهبران کاتولیک‌های جهان افزود همجنسگرایان مرد و زن نباید مورد تبعیض قرار گیرند آن‌ها باید مورد احترام قرار گیرند و به‌لحاظ معنوی همراهی شوند. او پرسید: «ما چه کسی هستیم که داوری کنیم؟»

پاپ فرانسیس افزود کلیسا به‌دلیل نوع رفتارش با زنان نیز باید طلب بخشش کند. این شامل فقرا و کار کودکان که مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند نیز می‌شود.

Share