Share

در هلند پشتیبان‌های خروج از اتحادیه اروپا طوماری با بیش از ۵۶ هزار امضا برای برگزاری همه‌پرسی مشابه «برکسیت» جمع‌آوری کرده‌اند.

EU-Holland

پاتریک کرِینس و پتر فان وِیمِرِن، سازمان‌دهندگان این کارزار با وجود بخت بسیار ناچیزشان در موفقیت این اقدام چهارشنبه ۲۹ ژوئن / ۹ تیر به روزنامه هلندی NRC گفتند قصدشان بیش از هر چیز نشان دادن «علاقه مردم به یک برکسیت» در هلند بوده است.

بسیاری از ۵۶ هزار و ۷۱۰ امضایی که در این کارزار جمع‌آوری شده پس از همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، معروف به «برکسیت» در بریتانیا بوده است.

مردم بریتانیا ۲۳ ژوئن / ۳ تیرماه در همه‌پرسی «برکسیت» به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.

خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند (PVV)، از احزاب راست افراطی، بلافاصله پس از نتایج نهایی همه‌پرسی بریتانیا در توئیتر شخصی خود نوشته بود: «هلندی‌ها هم حق دارند همه‌پرسی برگزار کنند.» او افزوده بود حزب‌اش آماده برگزاری همه‌پرسی «نکسیت»، خروج هلند از اتحادیه اروپا، است.

Share