Share

شمسیه حسنی یکی از هنرمندان «گرافیتی» و یا «دیوارنگاری» اهل کابل است. او در زمستان سال ۲۰۱۰ با این هنر آشنا شد و در این زمینه به فعالیت پرداخت. شمسیه حسنی اولین بار در یک کارگاه آموزش گرافیتی در دانشگاه هنرهای زیبای شهر کابل دیوارنگاره‌ای را انجام داد.

شمیسه میخواهد بادیوارنگاری‌هایش خاطرات جنگ را از در و دیوار شهر و از ذهن مردم دور کند و به جایش نقش‌هایی تازه و شاد بیافریند.

او در دیوارنگاری‌هایش علاقه زیادی به نقش زنان برقع‌پوش دارد و می‌خواهد به این زنان فرصتی دهد که به خودشان از زاویه دیگری بنگرند٬ برای پیدا کردن شخصیت و شیوه تازه‌ای در زندگی که یکنواخت و پوشیده نباشد.

 

Share