Share

استان گلستان در شمال ایران بیش از ششصد هزار هکتار زمین آبی و دیم زیر کشت دارد. فرآورده‌های کشاورزی اصلی این استان، گندم، جو، پنبه و آفتاب‌گردان است. برنج، سویا، بادام‌زمینی، سبزی‌ها، به‌ویژه خیار و کاهو، کلزا، زیتون و دیگر دانه‌های روغنی نیز در گلستان کشت می‌شود. سطح باغات استان گلستان افزون بر سی‌‌و‌سه هزار هکتار است. بخش بزرگی از زمین‌ها به کشت مرکبات اختصاص دارد.

 

کشت برنج و گندم در کنار هم
مزارع برنج و گندم در کنار هم در استان گلستان
باغ‌های مرکبات در اطراف شهر بندر گز
شالیزارهای نشاء شده استان گلستان
زمین‌های زراعی استان گلستان که قابلیت کشت همه نوع محصول کشاورزی را دارا است
زمین‌های کشت گندم در استان گلستان
شالیزارهای استان گلستان
نشاء در شالیزارهای استان گلستان
در استان گلستان کشت برنج و گندم در کنار هم انجام می‌شود
آماده سازی زمین های شالیزار برای نشاء
مزارع برنج و گندم
نشاء‌کاری در شالیزارهای استان گلستان
زمین‌های کشاورزی در سطح شیب‌دار در دامنه کوه‌های اطراف شهر گلوگاه
آب بند در جوار شالیزار جهت تامین آب مزارع
شالیزارها نزدیک دامنه کوه روستای گز
شالیزارهای نشاء شده استان گلستان
آماده سازی زمین های شالیزار برای نشاء در استان گلستان
باغ‌های مرکبات بین شهر کردکوی و بندر گز
شالیزارهای نشاء شده استان گلستان
مزارع برنج و گندم در کنار هم
باغ‌های هلو و آلو در منطقه بندر گز
شالیزارهای برنج و نشاء‌کاران
در استان گلستان همه نوع محصول کشاورزی، از جمله گندم ، برنج و مرکبات کشت می‌شود
حاصل‌خیزی زمین‌های کشاورزی در استان گلستان موجب شده تا همه نوع محصول کشاورزی در این منطقه کشت شود
Share