Share

به دنبال احضار جعفر عظیم‌زاده به شعبه چهار بازپرسی دادسرای شهرستان ساوه، او در این دادسرا حاضر و تفهیم اتهام شد.

جعفر عظیم زاده، پیش و پس از اعتصاب غذا

جعفر عظیم زاده، پیش و پس از اعتصاب غذا

اتحادیه آزاد کارگران گزارش کرده است که عظیم‌زاده در جریان این جلسه بازپرسی حال مناسبی نداشته و به دلیل ضعف قوای جسمی و عدم توانایی ذهنی برای ارائه دفاعیات خود تقاضای مهلت کرده است. با این تقاضا موافقت شده و حالا جعفر عظیم‌زاده دو هفته فرصت دارد تا دفاعیات خود را به بازپرس شعبه چهار دادسرای شهرستان ساوه تحویل دهد.

بر اساس کیفر‌خواست صادر شده برای جعفر عظیم‌زاده، او با چهار اتهام روبه‌روست: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم عمومی.

مصادیق این اتهام‌ها «کمک به کارگران اعتصابی کارخانه نورد و لوله صفا و دادن مشاوره به آن‌ها»، «تحریک کارگران کارخانه پروفیل ساوه به اعتصاب»، «تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و قرار گرفتن در راس این اتحادیه» و «مصاحبه و نوشتن درباره مسائل کارگری» ذکر شده است.

این در حالی‌ست که این فعال کارگری و زندانی سیاسی، به تازگی و به دنبال ۶۴ روز اعتصاب غذا با وعده مسئولان برای رسیدگی به درخواست‌هایش از بیمارستان به مرخصی فرستاده شد. در جریان این مرخصی او از بیمارستانی به بیمارستانی دیگر منتقل شد: پس از ۶۴ روز اعتصاب غذا جعفر عظیم‌زاده آزاد و در بیمارستان بستری شد

با وجود آن‌که از جمله خواسته‌های عظیم‌زاده رفع اتهام‌های امنیتی از فعالان صنفی است، او بار دیگر به دلیل فعالیت‌های صنفی متهم به اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام شده است. اتهام‌هایی که دهم اسفندماه سال ۹۳ هم به او وارد شده بود و به دنبال صدور رای دادگاه، به شش سال حبس محکوم شده است.

او روز یک‌شنبه ۱۷ آبان سال ۹۴ برای تحمل حکم خود راهی زندان اوین شده بود.

از دیگر خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده در جریان اعتصاب غذایی که به عوارض شدید و وخامت حالش انجامید، توجه به دستمزدهای زیر خط فقر کارگران و رفع ممنوعیت برگزاری برنامه مستقل در روز جهانی کارگر است.

Share