Share

اسکندر مختاری، عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران، گسترش بدون برنامه شهر‌ها را از عوامل تخریب بافت‌های تاریخی دانست و گفت امروز کمتر از پنج درصد بافت تهران تاریخی است.

خانه‌ای قدیمی در بازار طرخانی (شاپور) تهران

خانه‌ای قدیمی در بازار طرخانی (شاپور) تهران

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اسکندر مختاری گفت: «تخریب بافت‌های تاریخی در کشور مستقیماً با روند توسعه شهرنشینی و سرعت گرفتن برنامه‌های توسعه شهری در ارتباط است.»

به‌گفته او «تا زمانی که ثبات در توسعه شهری وجود نداشته باشد و جمعیت به‌طور مداوم در حال جابه‌جایی باشد، روند تخریب‌ها در بافت تاریخی ادامه خواهد داشت.»

بناها و محوطه‌های تاریخی به این دلیل از نظر فرهنگی ارزش دارند که معمولاً یک واقعه تاریخی، یا دستاورد یک شخصیت تاریخی را یادآوری می‌کنند و نمایانگر زندگی مردم در یک دوره تاریخی مشخص‌اند. نگهداری از بناهای تاریخی به‌عنوان حفاظت از خاطره ملی‌ تلقی می‌شود.

مختاری نسبتِ محدوده بافت‌های تاریخی به وسعت شهر‌ها در دهه‌های اخیر را در حال کم شدن دانست و افزود: «برای نمونه در سال ۱۳۳۵ که قدیمی‌ترین عکس هوایی از تهران وجود دارد؛ تقریباً تمام محدوده شهر بافت تاریخی به‌شمار می‌رفت، اما اکنون شاهدیم که کمتر از پنج درصد وسعت شهر تهران بافت تاریخی است، یعنی۹۵ درصد این نسبت تغییر پیدا کرده است.»

او شهرنشینان کنونی را به‌دلیل آن‌که خاطره تاریخی از شهرها وجود ندارد، بیگانه با شهرها خواند و گفت شهروندان دیگر حساسیتی نسبت به تاریخ شهرشان ندارند و برای نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده نیز توسعه شهری نسبت به حفظ تاریخ شهر اولویت دارد.

دولت حسن روحانی در نظر دارد یک میلیون بنای تاریخی را برای استفاده در زمینه گردشگری در تملک بخشی خصوصی قرار دهد. هیأت وزیران، شهرداری‌ها و صندوق احیاء با مشارکت هم بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.

با این حال در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که بخش عمده‌ای از بناهای تاریخی ایران به شهرداری‌ها واگذار شود.

Share