Share

در روزهای گذشته به دنبال سفر شمار زیادی از شهروندان به سوی شهرهای شمال ایران، شرایط حمل و نقل در جاده چالوس بحرانی شده است. به دلیل ترافیک بسیار سنگین، حرکت خودروهایی که در داخل تونل کندوان مانده‌ بودند با کندی بسیار زیادی انجام می‌شد و  به همین دلیل برخی افراد در این تونل به دلیل کافی نبودن هوا و اکسیژن  به مسمومیت و مشکلات تنفسی دچار شده‌ بودند. برخی از مسافران با برپا کردن چادرهای مسافرتی و یا پهن کردن زیرانداز روی جاده به استراحت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران  در چند روز اخیر جاده‌های شمالی کشور٬ شاهد بیشترین حجم ترافیک بوده است. اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی تا روز شنبه ۱۹ تیر  ادامه خواهد داشت.


در همین زمینه: مسافران شمال در تونل کندوان مسموم شدند

Share