Share

دولت فدرال آلمان کشتار «هره‌رو» و «ناما» در مستعمره قبلی خود «آفریقای جنوب باختری آلمان» (نامیبیای کنونی) در آغاز قرن بیستم میلادی را به‌عنوان «نسل‌کشی» به‌رسمیت شناخت.

نیروهای استعماری آلمان در سال ۱۸۹۶ با اسیران «هره‌رو» در «آفریقای جنوب باختری آلمان» (نامیبیای کنونی)

نیروهای استعماری آلمان در سال ۱۸۹۶ با اسیران «هره‌رو» در «آفریقای جنوب باختری آلمان» (نامیبیای کنونی)

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، دولت فدرال آلمان در پاسخ به درخواست حزب چپ‌های این کشور درباره این کشتار، آن را «نسل‌کشی» عنوان کرد.

نزدیک به یک سال پیش سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از کلمه «نسل‌کشی» برای توصیف کشتار «هره‌رو» و «ناما» استفاده کرده بود اما دولت آلمان به‌طور رسمی از به‌کارگیری این کلمه پرهیز کرده بود.

سربازان آلمانی بین سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۸ هرگونه مقاومتی در «هره‌رو» و «ناما» را سرکوب کرده و حدود ۱۰۰ هزار نفر را کشتند.

«آفریقای جنوب باختری آلمان» که اکنون نامیبیا نامیده می‌شود بین سال‌های ۱۸۸۴ تا ۱۹۱۵ مستعمره امپراتوری آلمان بود. در پی شکست آلمان در جنگ جهانی اول، بریتانیا بر این کشور حاکم شد و سرانجام در ۱۹۹۰ میلادی با نام نامیبیا به استقلال رسید. مساحت «آفریقای جنوب باختری آلمان» دو برابر خاک امپراتوری آلمان آن زمان بود.

آلمان و نامیبیا در حال حاضر گفت‌وگوهایی را برای کار بر وی تاریخ مستعمره قبلی آلمان دنبال می‌کنند.

در نامیبیای کنونی اثرات حضور آلمان‌ها همچنان باقی‌ است و مکان‌هایی همچنان نام آلمانی دارند. بیش از ۳۰ هزار تن آلمانی‌تبار در نامیبیا زندگی می‌کنند و رسانه هم دارند. همچنین زبان آلمانی در این کشور استفاده گسترده‌ای دارد.

Share