Share

دادگاه تجدیدنظر ۲۴ شهروند بهایی استان گلستان برگزار نشد. قرار بود این جلسه روز چهارشنبه ۲۳‌ تیر ماه به صورت دسته‌جمعی برگزار شود، اما به دلیل «تشکیک دادگاه تجدیدنظر در صلاحیت خود»، این جلسه برگزار نشد.

dadgah-ghovehie-ghazaeieh

۲۴‌ شهروند بهایی استان گلستان در دادگاه بدوی به ۱۹۳‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

یک منبع نزدیک به این افراد به خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته است که دادگاه تجدید‌نظر در صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده تردید دارد: «مشکل بر‌می‌گردد به تشکیک دادگاه تجدیدنظر (شعبه سوم) در صلاحیت خود، لذا پرونده جهت تعیین تکلیف ارجاع می‌شود به شعبه ویژه تجدیدنظر در امور کودکان.»

علت این‌که این پرونده به امور حقوقی مربوط به کودکان ارجاع می‌شود این است که یکی از متهمان این پرونده در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال بوده است. چون این فرد کودک بوده است، از این‌ رو همه متهمان می‌بایست به تبع او در مرحله بدوی در دادگاه ویژه کودکان محاکمه می‌شدند.

پیش از برگزاری این جلسه نگزانی‌هایی درباره وجود شرایط عادلانه برای برگزاری این دادگاه مطرح شده بود:

نگرانی‌ درباره دادگاه تجدید‌نظر متهمان بهایی: چهار دقیقه وقت دفاع برای هر متهم

Share