Share

بر اساس آخرین مطالعات یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، به‌رغم پیشرفت‌هایی در زمینه آموزش در جهان هنوز ۲۶۳ میلیون دختر و پسر به مدرسه نمی‌روند.

children

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۰۰ کاهش چشمگیری داشته است. در آن سال تعداد کودکان و نوجوانانی که به مدرسه نمی‌رفتند ۳۷۵ میلیون نفر اعلام شده بود.

با این حال از سال ۲۰۰۷ به این سو روند پیشرفت در این زمینه کند شده است.

یونسکو گفته است تنها ۱۴۲ میلیون نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله که دبیرستانی محسوب می‌شوند از تحصیل در مدارس محروم هستند. از جمله دلایل این موضوع اجبار این نوجوانان در گرداندن چرخ زندگی و کار کردن آن‌هاست. همچنین در بسیاری از کشورها برای این گروه سنی اجبار تحصیل وجود ندارد.

این تعداد در کشورهای آفریقایی، به جز کشورهای ساحل مدیترانه بسیار بیشتر است. حدود ۶۰ درصد نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله این کشورها به مدرسه نمی‌روند. دلایل آن فقر، محل زندگی و نابرابری جنیستی است.

در این منطقه ۹ میلیون دختر ۶ تا ۱۱ ساله بخت آن را ندارند که در مدرسه خواندن و نوشتن بیاموزند. این مسئله در سطح جهان در همین گروه سنی شامل حال ۱۵ میلیون دختر می‌شود. تعداد پسران در این گروه سنی در جهان ۱۰ میلیون نفر است.

همچنین بیش از یک سوم کودکان جهان که در سن مدارس ابتدایی هستند و از تحصیل محروم‌اند در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آن‌ها جنگ و درگیری‌های نظامی وجود دارد.

Share