Share

به دنبال انتشار اخباری درباره «پرداخت حق آرایش به پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی»، سازمان نظام پرستاری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که مساله را پیگیری می‌کند.

parastar

مدتی قبل در گزارشی که در برخی از سایت‌ها بازنشر شد، گفته شده بود که در برخی از بیمارستا ها به زنان پرستار حق آرایش پرداخته می‌شود.

حمید چراغی، رییس هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران گفته: «ممکن است بیمارستان‌های خصوصی از لحاظ ظاهری توقعاتی از کارکنان داشته باشند، اما اینکه بخواهند ردیفی به عنوان حق آرایش به حقوق پرستاران اضافه کنند، وجود ندارد.»

وی افزود: طبق قانونی که در سال ۱۳۶۴ تصویب شده‌، مسئول پیگیری انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی تابعه، برعهده وزارت بهداشت است. همچنین شورایی که برای این امر تشکیل می‌شود تحت نظر وزیر بهداشت خواهد بود.»

 این عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفته از زمان انتشار این اخباری با تعدادی از بیمارستان‌های مطرح خصوصی در تهران ارتباط برقرار کرده و برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان نیز به صورت نامحسوس در بیمارستان‌ها حضور پیدا کردند، اما مساله تایید نشده است.

چراغی گفته: «چند نفر از مدیران پرستاری از این بحث گلایه کردند و گفتند وقتی بیمارستان‌های خصوصی حقوق قانونی پرستاران را نمی‌دهند، چطور ممکن است پولی برای آرایش پرستاران پرداخت شود؟»

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفته که این سازمان از دوسایت خبری منتشر کننده این خبر، درخواست کرده مستندات لازم ر ا ارائه کنند. به دنبال پیگیری حقوقی این سازمان. مدیر مسئول یکی از این سایت‌ها اعلام کرده که خبر را به استناد سایتی دیگر نقل کرده اما از سایت خبری اولی که این خبر را درج کرده، جوابیه‌ای دریافت نشده است.

چراغی گفته: «اگر این روند ادامه پیدا کند موضوع را از طریق مراجع قضایی برای حفظ حرمت و شان جایگاه پرستاری پیگیری می‌کنیم.»

Share