Share

از زمان آغاز تلاش برای کودتا در روز جمعه ۱۵ ژوئن، صدای زنان از صحنه سیاسی ترکیه غایب مانده است.

Turkey women Coup

تصاویر تظاهرکنندگان در خیابان‌ها نشان می‌دهد که اغلب آنها مردند، رهبران کودتاچیان هم مرد بودند، ۸۵ درصد دولت ترکیه از مردان تشکیل شده و تنها یک وزیر زن در کابینه هست. در ۴۳ شهر ترکیه، حتی یک نماینده زن هم وجود ندارد.

شاید این که این اغلب محافظه‌کاران بودند که در خیابان‌ها تحصن کردند، یک دلیل غیبت زنان در رویدادهای اخیر باشد. دست کم یکی از گروه‌های مذهبی به نام جنبش اسماعیل‌آقا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این جنبش تصمیم گرفته که زنان در خانه بمانند و برای مردانی که برای حمایت از دولت به خیابان می‌روند دعا کنند.

همزمان برخی از گروه‌های زنان می‌گویند که در این روزها به شکل خاص هدف قرار گرفته‌اند. در توییتر، زنان زیادی درباره کودتا حرف می‌زنند و و می‌گویند که آزار جنسی در خیابان به دنبال آن بیشتر شده است، گروهایی از زنان درباره زبان زن‌ستیز هر دو طرف درگیری گزارش می‌دهند که زنان را به گروگان‌های جنگی فروکاسته‌اند.

گروه «زنان دانشگاهی» که یک گروه فمینیستی مشهور  است در بیانیه‌ای نوشته‌ است: «کودتا، جنگ و عقب‌گرد آ ک پ و جهادی‌ها، همه، همواره  زنان را هدف قرار  داده‌اند. آنها از آزار جنسی برای محدود کردن آزادی حرکت و حضور اجتماعی زنان استفاده می‌کنند. آنها می‌خواهند مردانگی خود را با تهدید زنان و دختران دشمنان‌شان به تجاوز به رخ بکشند. زنان باید از خود دفاع کنند.»

Share