Share

رأی‌گیری خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا که به برکسیت معروف است، پیامدهای سختی برای اقتصاد این کشور داشته است. از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ تا کنون وضعیت اقتصاد بریتانیا تا به این حد ضعیف نبوده است.

Britain

این ارزیابی نتیجه یک نظرسنجی از حدود یک هزار شرکت بریتانیایی است.

مؤسسه مالی «مارکیت» اعلام کرد که در ماه ژوئیه وضع اقتصادی بریتانیا به‌طور چشمگیری رو به وخامت نهاده است. به‌گفته این مؤسسه، چنین وضعیتی را می‌توان در لغو سفارش‌ها، کم شدن تعداد شرکت‌های تازه تأسیس‌شده و یا در پروژه‌های به تعویق افتاده یا پایان‌یافته مشاهده کرد.

بر اساس گزارش فوق اغلب این موارد به‌شکلی به برکسیت مربوط بوده‌اند. این گزارش بازتاب‌دهنده نخستین مطالعه بزرگ در واکنش اقتصاد به همه‌پرسی برکسیت است.

همه‌پرسی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۲۳ ژوئن / ۳ تیرماه برگزار شد و ۵۱,۹ درصد از رأی‌دهندگان بریتانیایی به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند.

Share