Share

در سه هفته گذشته در اثر جنگ داخلی در جنوب سودان ۳۷ هزار نفر آواره شده‌اند. این آوارگان به اوگاندا پناه آورده‌اند.

در جنوب سودان ۳۷ هزار نفر آواره شده‌اند

در جنوب سودان ۳۷ هزار نفر آواره شده‌اند

کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان سه‌شنبه، ۲۵ ژوئیه اعلام کرده است که ۹۰ درصد این آوارگان زنان و کودکان‌اند.

در گزارش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان آمده است که گروه‌های متخاصم مردان را به زور وادار می‌کنند که مسلح شوند و در نبردها شرکت کنند. اردوگاه‌های آوارگان در اوگاندا ظرفیت پذیرش این پناهجویان را ندارد.

به گزارش سازمان ملل در مجموع در اثر جنگ داخلی در سودان در ماه‌های گذشته ۸۳۰ هزار نفر آواره شده‌اند و به اوگاندا پناه آورده‌اند.

سالوا کر، رییس جمهوری سودان و معاون پیشین او، ریاک مشار با هم اختلاف دارند. این اختلاف سیاسی به یک جنگ داخلی تبدیل شده است.

نخستین بار در سال ۲۰۱۳ این اختلافات به شکل جنگ داخلی بروز کرد. اما با فشار بین‌المللی این دو رقیب سیاسی با هم مصالحه کردند، و ریاک مشار مجدداً معاونت ریاست جمهوری سودان را به عهده گرفت. اما چندی بعد مجدداً اختلافات بالا گرفت و دو گروه متخاصم به سلاح روی آوردند.

Share