برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

تارنمای رسمی آیت‌الله منتظری، برای اولین بار فایل صوتی سخنان این مرجع تقلید شیعه در دیدار با مسئولین قضایی در رابطه با اعدام‌های تابستان ۶۷ را منتشر کرده است.

MONTAZERI

در توضیح این فایل صوتی در این تارنما امده است:

از آنجا که «دانستن حق مردم است» پیشتر اسناد مکتوب مربوط به اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ ارائه گردید.
آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان: نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند که شرح آن در پیوست شماره ۱۵۵ کتاب خاطرات آمده است.

اینک فایل صوتی این دیدار با امانتدارى و بدون هیچ ویرایشی برای اولین‌بار منتشر مى گردد:

 لینک این مطلب در تریبون زمانه

در همین زمینه

متن نوشتاری سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷

Share