Share

علی یزدانی، رئیس انجمن صنفی خبازان ایران گفت که کارفرمایان نانوایی‌ها و کارگاه‌های خبازی تهران کارگران خود را در فهرست بیمه‌ای قرار نمی‌دهند.

bakers workers

عکس از آرشیو – کارفرمایان خبازی‌ها کارگرانشان را بیمه نمی‌کنند

یزدانی شنبه ۲۳ مرداد به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت این کارفرمایان «در توافقی نانوشته» با سازمان تأمین اجتماعی «جلوی انجام بازرسی توسط مأموران بیمه را گرفته‌اند».

رئیس انجمن صنفی خبازان گفت که کارگران خبازی‌ها به دلیل ترس از اخراج به سازمان تأمین اجتماعی شکایت نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که با وجود شرایط نامناسبت معیشتی «صرفاً کار خود را حفظ کنند».

او در ادامه گفت: «کارفرمایان کارگاه‌های خبازی به جای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، گاها خویشاوندان و دوستان خود را بیمه می‌کنند، که همین موجب شده کارگران خبازی‌ها در کنار شرایط نامطلوب معیشتی به خاطر عدم افزایش دستمزد در دو سال گذشته از امنیت شغلی نیز برخوردار نباشند».

به گفته یزدانی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای این کارگران به اجرا درنمی‌آید. کارگران نانوایی‌ها در اثر کار طولانی مدت در کنار تنورهای آتش دچار بیماری‌های پوستی می‌شوند و کار آن‌ها از پیش از طلوع آفتاب آغاز و تا بعد از غروب ادامه دارد و آن‌ها تمام مدت سرپا می‌ایستند که در نتیجه به بیماری‌هایی مانند دیسک کمر و گردن دچار می‌شوند.

بر اساس قانون کار، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند می‌توانند از مزایای بازنشستگی پس از ۲۰ سال کار متوالی و ۲۵ سال کار متناوب برخوردار شوند.

Share