Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02

خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۱۴۸ از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

آذرماه که مدتى است متوجه شده رابطه‌اش با ایرج به سردى گراییده تصمیم مى‌گیرد کارى بکند. او یک کتاب راز کامیابى‌هاى جنسى را از جلوى دانشگاه مى‌خرد و به دقت مى‌خواند. در کتاب نوشته شده است که عشقبازى با تن لخت لذت بیشترى دارد. او تصمیم مى‌گیرد این‌کار را انجام دهد. شبى امینه خانم و پریماه را به خانه‌ى مادرش مى‌فرستد و با ایرج خلوت مى‌کند. برف مى‌بارد و زن لخت مى‌شود و مرد را با خود به حیاط مى‌کشاند و روى برف‌ها عشقبازى مى‌کنند. این مسئله در هر دوى آنها لذت شدیدى ایجاد مى‌کند و کار عشقبازى ادامه مى‌یابد. نطفه منوچهر پسر آنها در همان شب بسته مى‌شود که به شدت مورد علاقه مادرش است و…

 

Share