Share

محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی از احضارش به دادسرای اوین خبر داد.

mohamadreza khatami

محمدرضا خاتمی سال گذشته نیز به دلیل سخنرانی‌اش در روز ۱۶ آذر از سوی اطلاعات سپاه احضار شده بود

خاتمی شنبه ۳۰ مرداد به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که امروز برگه احضاریه دادسرای اوین به او ابلاغ شده است و بر اساس قانون باید تا حداکثر پنج روز آینده به این شعبه مراجعه کند.

برادر محمد خاتمی، رئیس جمهوری دولت اصلاحات گفت که از علت صدور این احضاریه بی‌خبر است و اضافه کرد: «فکر می‌کنم در راستای مسائل گذشته درباره فعالیت‌های بنده باشد».

او گفت که در روزهای آینده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه خواهد کرد.

زهرا اشراقی، همسر او تصویر این برگه احضاریه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. در این احضاریه که در ۲۵ مرداد تنظیم شده، در قسمت علت حضور نوشته شده است: «مقتضی است در مهلت مقرر فوق در وقت اداری جهت اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده در این بازپرسی حاضر شوید».

او در آذرماه سال گذشته نیز به دلیل سخنرانی‌اش در روز ۱۶ آذر از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده بود. او سه ماه پیش از آن نیز با شکایت سپاه پاسداران ممنوع الخروج شده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در این باره گفته بود که سخنرانی‌های محمدرضا خاتمی «موجب تنش می‌شود» و از دانشگاهیان خواسته بود که از انجام آنها جلوگیری کنند.

Share