Share

گروه «بارامو» متشکل از مانوئل اسپینوزا، بابک کامگار و پدرو پدروسا است. این گروه در پروژه‌ای با عنوان موسیقی ملل تعریف شده و به طور مشخص آمیزه‌ای از موسیقی فلامنکو، ایرانی، آفریقایی و لاتین (یا هندی) را ارائه می‌کند.
«بارامو» در تعریف خود می‌گوید که «سعی در نمایاندن ریشه‌های زبانی منحصر به فرد که در دیدار پدیدار می‌شود را دارد و این معنای کلمه «بارامو» است. از ورای سازهای متفاوتی چون تار، رباب، عود، گیتار، کاخُن، بندیر و آواز فلامنکو و آواز ایرانی، بارامو زبانی لبریز از رنگ و گوناگونی را ارائه می‌کند که مناظری درونی را بر می‌انگیزد. چشم‌اندازهایی که ما را با آغاز ملاقات، هیجان دیدار، همزیستی، 
گفت‌وگو، بازی و عمق پیوند می‌دهد. فرم سه نوازی، لباسی از نزدیکی و تحرک بر تن موسیقی می‌پوشاند، جایی که هر رنگی همچنان که در خدمت جمع است، به واسطه‌ی منش خود می‌درخشد. بارامو به شادیِ دیدار دیگری و یافتن خویش متعهد است.»

 

Share