Share

مجتمع نیشکر هفت تپه در پی اعتراض صنفی کارگران این واحد تولیدی یک ماه از دستمزد معوقه کارگران را پرداخت کرد اما از ورود سه تن از کارگران به کارخانه جلوگیری کرد.

hafttappeh-kargaran

کارگران نیشکر هفت تپه در یک سال گذشته بارها دست به اعتراض زده بودند

خبرگزاری کار ایران، ایلنا شنبه ۲۰ شهریور گزارش داد که پنجشنبه گذشته اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه به عدم پرداخت دستمزدهای خود پایان یافت. این اعتراض با پرداخت یک ماه از دستمزدهای معوقه و ممنوع الورود شدن سه تن از کارگران معترض به کارخانه به اتمام رسید.

کارگران این واحد صنعتی گفتند که وضعیت شغلی این سه کارگر نامعلوم است.

اعتراض این کارگران به عدم پرداخت دستمزد بیش از ۱۵۰۰ کارگر از دی‌ماه گذشته و در پی تصمیم دولت به واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی آغاز شده بود.

معوقات مزدی کارگران روزمزد و رانندگان وانت‌بارها و سرویس‌های کارکنان نیشکر هفت تپه همچنان پرداخت نشده است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال گذشته چندین بار به دلیل عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

آنها در هفته گذشته چندین تجمع صنفی- اعتراضی برپا کردند و پنجشنبه ۱۸ شهریور با پرداخت تنها یک ماه از دستمزد معوقه کارگران کشاورزی رسمی به تجمع خود پایان دادند.

بیشتر بخوانید:

اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه با تجمع۷۰۰ کارگر ادامه یافت

Share