Share

هزینه زندگی در ایران افزایش یافته و خانوارها ناگزیر برای فرار از کسری بودجه از هزینه تفریح و امور فرهنگی می‌کاهند.

Iran economy

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از هزینه و درآمد خانوارهای شهری بیانگر افزایش هزینه خانوارها در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ است.

بر پایه این گزارش میانگین هزینه ماهیانه خانوارهای شهری در سال گذشته به بیش از ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان رسیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که نتایج این گزارش را از بررسی هزینه و درآمد ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار به دست آورده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مسکن و انرژی و مواد غذایی همچنان بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارند، به گونه‌ای که بیش از ۵۸ درصد از سبد هزینه خانوارها برای این دو بخش مصرف شده است. مسکن و انرژی با ۳۵ درصد رتبه نخست سبد هزینه‌ها را در اختیار دارد و پس از آن خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۲۳ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی به رغم کاهش نرخ تورم رسمی در دو سال گذشته هزینه مسکن و خوراکی‌ها با افزایش ۱۲.۴ درصد و ۳.۱ درصدی همراه بوده است.

حمل و نقل و کالا و خدمات متفرقه دو کالای پرهزینه دیگر سبد خانوارهای شهری هستند که به ترتیب ۱۰.۲ و ۸.۳ درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده‌اند. این دو گروه کالایی نیز افزایش‌ ۵.۸ و ۶.۹ درصدی را تجربه کرده‌اند.

budjeh94

همزمان با افزایش سهم کالاهای ضروری سهم گروه کالایی دخانیات و تفریح و امور فرهنگی کاهش یافته است. هزینه امور تفریحی و فرهنگی در بودجه خانوارها تنها ۲ درصد است که به نسبت سال ۹۳ بیش از ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. دخانیات نیز با سه دهم درصد ۳.۶ درصد کاهش داشته است.

از دیگر نکات این گزارش افزایش ۵.۷ درصدی هزینه تحصیل در سال گذشته است. خانوارها تنها ۱.۹ درصد از بودجه سالانه را برای تحصیل هزینه می‌کنند.

یک چهارم خانوارها بدون شغل

بانک مرکزی همچنین گزارش کرده است که همزمان با افزایش ۷.۳ درصدی هزینه یک خانوار چهار نفره در سال گذشته، درآمد خانوارهای شهری نیز به نسبت سال ۹۳ نزدیک به ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است.

برپایه این گزارش درآمد سالانه یک خانوار در سال گذشته ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان و معادل ماهیانه ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده و برابر با میزان درآمد بوده است.

بانک مرکزی مدعی شده است که برای نخستین بار خانوارهای شهری کسری بودجه نداشته و از امکان پس‌انداز حداقلی برخوردار شده‌اند. این در حالی است که خانوارها برای ایجاد توازن در هزینه و درآمد، میزان مصرف برخی از کالاهای غیرضروری‌ را کاهش داده‌اند.

نتایج گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که ۲۶.۴ درصد خانوارهای ایران فاقد حتی یک فرد شاغل هستند. این گزارش می‌افزاید که در سال گذشته تعداد خانوارهای فاقد یک فرد شاغل افزایش و در برابر آن تعداد خانوارهای داری یک فرد شاغل کاهش یافته است که به معنای از دست رفتن مشاغل موجود و افزایش نرخ بیکاری است.

در همین زمینه

ادعای تورم تک رقمی، واقعیت جهش قیمت‌ها

ناامنی غذایی ۹۰ درصد روستائیان ایران را تهدید می‌کند

۲۶ درصد خانوارهای ایرانی فاقد شغل هستند

Share