Share

محمد حیدری ملایری، فیزیکدان و اخترشناس است و در ضمن تبحری ویژه در زبان‌شناسی تاریخی دارد. از آثار مهم او در زمینه زبان‌شناسی واژه‌نامه‌ای است آنلاین با عنوان «فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی-اخترفیزیک».

گفتار زیر از دکتر محمد حیدری ملایری به بیان فشرده از تاریخ زبان فارسی اختصاص دارد.

Share