Share

کوچک‌تر شدن سفره خانوارها در ایران ادامه دارد. کارشناسان می‌گویند که ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی قرار دارند.

faghr

گزارش مرکز آمار بیانگر تداوم کاهش نرخ تورم در نیمه نخست امسال است. برپایه این گزارش تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال به نسبت مرداد هفت دهم درصد کاهش یافته و نرخ تورم نیز به ۸.۳ درصد رسیده است.

اما همزمان با کاهش نرخ تورم کلی، تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی به نسبت یک‌سال قبل ۹.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد که به معنای گران‌تر شدن گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی است. این در حالی است که تورم این گروه از کالاها به نسبت مرداد امسال منفی(۰.۲ درصد) گزارش شده است.

محسن ابراهیم‌پور مدیر گروه توسعه روستایی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی وزارت جهاد‌کشاورزی در همین رابطه به روزنامه تعادل گفته است که تورم منفی کالاهای خوراکی به معنای کاهش مصرف خانوارها است.

او از کاهش ۱.۶ کیلوگرمی سرانه مصرف گوشت خانوارها در ایران خبر داده و افزوده است که خانوارها برای برقراری تعادل در بودجه خانوار از سهم هزینه کالاهای خوراکی کاسته‌اند.

پیش از این نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش هزینه مواد غذایی و آشامیدنی در بودجه خانوارها خبر داده بود. برپایه این گزارش هزینه مواد غذایی و آشامیدنی خانوارها در پایان سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ بیش از سه درصد افزایش داشته است.

tavarom6.94

بهای تمام‌شده کالا و خدمات مصرفی شهریور ۹۵ – منبع بانک مرکزی ایران

این گزارش نشان می‌دهد که خانوارها ۵۸.۶ درصد از درآمد ماهیانه‌اشان را برای مسکن و انرژی و مواد غذایی هزینه می‌کنند و سایر گروه‌های کالایی ۴۱.۴ درصد از هزینه را به خود اختصاص داده‌اند.

در گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به نسبت یک‌سال قبل ۹.۵ درصد و به نسبت ماه گذشته – مرداد- هفت دهم درصد- افزایش داشته است. بیشترین سهم افزایش قیمت را در گروه‌ کالا و خدمات خانوارها، تحصیل با ۲۱.۷ درصد و پس از آن بهداشت و درمان با ۱۸.۱ درصد داشته‌اند. دخانیات با ۱۱.۹ و تفریح و امور فرهنگی با ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت دیگر گروه کالا و خدمات مصرفی خانوارها هستند که افزایش قیمت فراوانی داشته‌اند.

بر اساس این گزارش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی و مسکن و انرژی نیز با افزایش ۹.۵ و ۹.۱ درصدی همراه بوده است. ارتباطات تنها کالایی است که در گزارش بانک مرکزی بهای مصرفی آن به نسبت یک‌سال قبل یک دهم درصد کاهش یافته است.

۴۰ درصد مردم زیر خط فقر

مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۴ را ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان برآورد کرده که حدود هفت هزار تومان بیشتر از هزینه ماهیانه است.

برپایه گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی که اردیبهشت امسال منتشر شد، خط فقر نسبی برای خانوارهای شهری سه میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و خط فقر مطلق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده که بیانگر افزایش ۲۴ درصدی خط فقر در ایران است.

سمیه توحیدلو کارشناس اقتصاد توسعه در همین رابطه به روزنامه تعادل گفته است که برپایه این گزارش « ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی و ۳۳ درصد زیر خط فقر مطلق هستند».

او خط فقر در مناطق روستایی و محروم را شدید‌تر دانسته و گفته است که «در برخی از شهرستان‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند».

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری پیش‌تر اعلام کرده بود که ۹ دهک درآمدی روستائیان از امنیت غذایی برخوردار نیستند.

در همین زمینه

زندگی در ایران گران‌تر شده است

ناامنی غذایی ۹۰ درصد روستائیان ایران را تهدید می‌کند

Share