Share

«ترکمن صحرا» زیست‌گاه یکی از شاخص‌ترین گونه اسب با نژاد اصیل است. اسب ترکمن در این منطقه زیست و پرورش یافته است. ویژگی‌های اسب ترکمن باعث شده میان سایر نژادها از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از جمله: قد ۱۴۸ تا ۱۵۵ سانتیمتر، گو‌ش‌های بلند و متحرک، سینه فراخ و متناسب، کپل کم شیب با عرض خوب، مفاصل قوی، سم‌های محکم با زاویه مناسب و همین‌طور تحمل حرکات سنگین ورزشی.

امروزه خالص‌ترین اسب‌های ترکمن ایران را در منطقه «راز» و «جرگلان» از توابع استان خراسان شمالی می‌توان یافت که بیشترین جمعیت این اسب را دارا است. گفته می‌شود برنامه‌های اشتباه نیم قرن گذشته لطمه زیادی به ذخیره ژنتیکی اسب‌های ترکمن زده است و تعداد اسب‌های ترکمن خالص به شدت رو به کاهش است.

Share