Share

در برخی از کشورها و از جمله ایران مشتقات گیاه شاهدانه (ماری‌جوانا و حشیش) به عنوان مواد مخدر مضر دستبه بندی شده و استفاده و یا داشتن آن جرم است. بر طبق گزارش‌های معتبر موجود سالانه حدود ۱۶۴ میلیون نفر از شاهدانه به عنوان محرک استفاده می‌کنند و این در حالی است که قریب به ۲۳ میلیون نفر آن را روزانه مصرف می‌کنند. اما این روزها نماد گیاه «شاهدانه» به صورت برچسب بر روی ماشین‌ها٬ بر روی تی شرت و کلاه جوانان و کالاهای دیگر دیده می‌شود.

این نماد در آمریکای لاتین و آمریکای شمالی و اروپا رایج است٬ ولی این نماد در ایران تاکنون چندان رواج نداشته و بدین صورت در عرصه عمومی جامعه ظاهر نشده بود. به نظر می‌رسد قبح این ماده در ایران ریخته است و بسیاری هم بدون اطلاع آن‌ را به عنوان نمادی زیباشناختی به کار می‌برند.

 

Share