Share

الزام‌های رقابت سیاسی و حرکت خارج از ریل از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ایران است.

 

الزام‌های رقابت سیاسی
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «رقابت جوهر سیاست» در مورد ماهیت رقابت‌های سیاسی و مواجهه با آن در ایران است.

 

در این سرمقاله آمده است: «هرجا که رد پای سیاست دیده می‌شود، ستیز و تعارض به گونه‌های مختلف خود را باز می‌نمایاند. بر اساس این نظرگاه امکان رسیدن به سکون و توافق کامل و دستیابی به آرامش تام در هیچ فضای سیاسی ممکن نیست، زیرا رقابت برای قدرت روندی پایان‌ناپذیر است که در همیشه تاریخ همچون یک قانون بر بازی سیاست حکم‌فرما بوده و خواهد بود.»

نویسنده این سرمقاله افزوده: «در حقیقت چون رقابت جوهره سیاست است، اگر عده‌ای بکوشند تا این جوهره را با ابزارهای مبتنی بر زور و فشار براندازند، اساس سیاست را در جامعه به بحران کشانده‌اند. صرف وجود رقابت سالم و پرهیجان، مانند ضربان قلب علامت سلامت نظام سیاسی است، اما اگر عده‌ای تلاش کنند تا برای جلوگیری از بالا رفتن ضربان قلب، جلو آن را بگیرند و یا برای مبارزه با فشار خون، جریان خون را متوقف سازند، آنگاه مجموعه ارگانیسم سیاسی مانند اندام انسان با مشکلات عمده و ایست کامل مواجه خواهد شد. البته رقابت و منازعه قواعدی دارد و اوج و فرودی.»

در بخش دیگری از سرمقاله می‌خوانیم: «در وضعیت توسعه یافتگی نظام سیاسی، رقابت اصل است و ساز و کار قانونی آن نیز وجود دارد. دستگاه سیاسی، اقتصادی و سیاسی اداره کننده جامعه نیز در اثر این رقابت و منازعه کارآیی و کارآمدی خود را نه تنها از دست نمی‌دهد، بلکه روز به روز به آن می‌افزاید، چون بدون کارآمدی امکان پیروزی در رقابت نخواهند بود. لذاست که در چنین جوامعی، پیروزی‌ها و شکست‌ها با انتقام‌جویی و خصومت همراه نیست، بلکه همگی در دایره خواست مردم و با قبول قواعد بازی رقابت‌آمیز، زندگی سیاسی خود را ادامه داده و هیچ‌گاه در پی پایان دادن به زندگی سیاسی طرف مقابل و برچیدن بساط رقابت نیستند.»

 

نویسنده سرمقاله آرمان ادامه داده است: «جامعه ایران دوران و گونه جدیدی از رقابت سیاسی را تجربه می‌کند، نباید چندان از فراز و فرود امواج آن خوفناک شد، زیرا قاعده بازی رقابت‌آمیز هنوز به طور تام و تمام در جامعه ما شناخته شده و پذیرفته شده نیست، اما کم‌ترین نتیجه این تقابل‌ها شکل‌گیری تدریجی قواعد بازی رقابت‌آمیز در حوزه سیاسی است. البته اگر این چند اصل گریزناپذیر مبنای آن قرار گیرد: در سیاست امروز امکان یگانگی و هم نظری و هم جهتی همه گروه‌ها و نیروهای سیاسی از همه جهت نیست. رقابت اساس سیاست است و نباید بنیاد آن را برانداخت. حذف کامل جناح رقیب نه فقط ممکن نیست، بلکه در بلندمدت می‌تواند همان جناح حذف کننده را نیز براندازد و هرچه ضریب به کار بردن زور در رقابت کمتر باشد، امکان نظام‌سازی و پایداری و در نتیجه کارآمدی نظام بیشتر خواهد شد. در این شرایط است که کارآمدی معیار اصلی پیروزی در رقابت‌های سیاسی خواهد بود.»

متن کامل سرمقاله

«حرکت خارج از ریل»
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «دود بی‌قانونی به چشم چه کسی می‌رود؟» در مورد اجرانشدن قانون پرداخت دو میلیارد دلار به متروی تهران و کلان‌شهرها است.

در این سرمقاله آمده است: «آن‌گونه که علی‌رضا محجوب از نمایندگان مجلس اعلام کرده است مراجع ذیربط این امکان را دارند که عدم اجرای قانون پرداخت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو را پیگیری قضایی کنند. این اظهارات تازه‌ترین موضعگیری‌های انتقادی از دولت به دلیل عدم تمکین به قانون در پرداخت دو میلیارد دلار به مترو تهران و کلان‌شهرهاست و البته تندترین اظهارات هم به شمار می‌آید. چرا که تاکنون نمایندگان بسیاری در باب عدم تمکین دولت به قانون دو میلیارد دلاری مترو زبان به نصیحت و انتقاد گشوده‌اند و سعی کرده‌اند تا با ابزار های گوناگون دولت را به اجرای این قانون حیاتی وا‌دارند تا به استفاده از روش‌های دیگر نیازی نباشد.»

این سرمقاله افزوده: «کارشناسان بسیاری هم با استدلال‌های کارشناسی به دولت اثبات کرده‌اند که در شرایط فعلی گسترش حمل و نقل عمومی از جمله مترو دقیقاً در راستای اصلی‌ترین برنامه اقتصادی دولت یعنی بحث اصلاح قیمت‌ها و طرح تحول اقتصادی است. اما تاکنون نه قانون مصوب مجلس، نه توصیه‌های نمایندگان و نه استدلال‌های کارشناسانه نتوانسته بر دولت برای اجرایی کردن قانون مصوب دو میلیارد دلاری مترو تأثیر‌گذار باشد. در حال حاضر سخن بر سر این نیست که چرا دولت حاضر به تمکین از این قانون نیست چرا که تا حد زیادی مسئله بر همگان روشن است و معلوم است که مسائلی غیر از مسائل حقوقی و قانونی در عدم اجرایی شدن این قانون دخیل بوده است.»

در ادامه سرمقاله تهران امروز آمده است: «دولت مرجع رفتاری بسیاری از گروه‌ها و نهادهای مختلف کشور است و بسیاری سمت و سوی رفتارهای خود را با شاخص‌های رفتاری دولت تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال کافی است تا هر نهادی به تأسی از دولت اعلام‌کند که فلان قانون یا فلان بخشنامه دولتی را قانونی نمی‌داند و به آن عمل نمی‌کند. آیا اگر چنین رویکردی به ملکه رفتاری دولت‌مردان و سایر نهادهای رسمی و به تدریج غیررسمی تبدیل شود، آنگاه سنگ روی سنگ بند می‌ماند و دیگر قانون محلی از اعراب خواهد داشت؟»

سرمقاله افزوده است: «روال شدن اجرای قانون فقط به شرطی که مورد قبول‌مان باشد یک افت بزرگ و رویه‌‌ای مضر است که حر‌کت امور کشور را از ریل خارج می‌کند و به تدریج کار به جایی می‌رسد که زمزمه پیگیری قضایی نهادها و افرادی مطرح می‌شود که به هر دلیلی حاضر به اجرای قانون نیستند.»

متن کامل سرمقاله

سایر مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «اینجا تمام گوش‌ها گویا دهان شده است»

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «پیش‌بینی عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار»

سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان «زخم پنجاه ساله انگلیس بر پیکر سودان»
 

 

Share