Share

از درز یک مخزنِ راکتور سانحه‌دیده فوکوشیما در ژاپن آب با رادیوکتیو بالا نشت کرده است.

Fukushimag

رسانه‌های محلی ژاپن گزارش داده‌اند که حدود ۳۲ لیتر پسآب آلوده احتمالاً از مخزن راکتور بیرون زده است.

بر اساس این گزارش‌ها آب رادیواکتیو با آب باران مخلوط و در اطراف مخزن جمع شده است.

کارگران درز مخزن را گرفتند. در گذشته درزها در راکتور فوکوشیما معمولاً مسئله ایجاد کرده‌اند. آب اقیانوس آرام نیز از این طریق آلوده شده است.

نیروگاه اتمی فوکوشیما در جریان زلزله سال ۲۰۱۱ ژاپن به شدت آسیب دید و از آن هنگام مسئولان ژاپنی هنوز موفق نشده‌اند بحران نشت موارد رادیواکتیو را به‌طور کامل مهار کنند. برخی از کار‌شناسان از‌‌ همان ابتدا نیز صحبت از احتمال نشت مواد رادیواکتیو به شبکه آب‌رسانی منطقه و آب‌های اقیانوس آرام می‌کردند.

Share