Share

 

«کودکان کار» در مقایسه با کودکان دیگر شرایط متفاوتی دارند. آن‌ها نه‌ تنها از فضای امن، خانواده، محیط آموزشی و … بی‌بهره هستند، بلکه از ساده‌ترین امکانات انسانی نیز محروم‌اند.

مطابق با منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه‌ای است تا خوشبختی، رفاه و رشد متعادل شخصیت کودکان، بر پایه عدالت، آزادی و عدم تبعیض تضمین شود.

همچنین«پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک»، مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل، اساسی‌ترین حقوق کودکان را به‌روشنی بیان کرده است. تمامی کشورهای عضو این پیمان از جمله ایران، موظف به اجرای قوانین تصویب‌شده آن برای همه کودکان هستند.

Share