Share

اعتراضات دانشجویی در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی بار دیگر به درگیری کشیده شد.

south-africa

در این درگیری‌ها یک اتوبوس به آتش کشیده شد و دانشجویان به نبرد خیابانی با پلیس روی آوردند.

در هفته‌های گذشته اعتراضات علیه شهریه دانشجویی در آفریقای جنوبی افزایش یافته است. با شهریه‌های جدید بیشترین آسیب را دانشجویان سیاه‌پوستی می‌بینند که قصد ادامه تحصیل در مدارس عالی را دارند.

Share