Share

در اردوگاه پناهجویان کاله، موسوم به «جنگل» سه‌شنبه شب ۲۵ اکتبر / ۴ آبان چندین آتش‌سوزی رخ داد.

آتش‌سوزی در اردوگاه کاله

آتش‌سوزی در اردوگاه کاله

به‌گزارش رادیو فرانس هنگامی که کپسول‌های گاز در اردوگاه کاله منفجر شد یک پناهجو به‌شکل سطحی زخمی شد.

تخلیه اردوگاه کاله توسط مأموران دولتی فرانسه از روز دوشنبه ۲۴ اکتبر / ۳ آبان آغاز شده است. در این مدت مأموران چادرها و کلبه‌های پناهجویان را برچیدند.

به‌گفته مقامات فرانسه از آغاز تخلیه اردوگاه تاکنون بیش از سه هزار تن از پناهجویان این اردوگاه را ترک کرده‌اند.

بیشتر آن‌ها با اتوبوس به مراکز پذیرش پناهجو در شهرهای دیگر فرانسه منتقل شدند.

Share