Share

پس از آن‌که دستگاه امنیتی ترکیه دو شهردار شهر کردنشین دیاربکر را به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) دستگیر کرد، معترضان به خیابان آمدند و پلیس با آن‌ها درگیر شد.

درگیری پلیس با معترضان به بازداشت دو شهردار دیاربکر

درگیری پلیس با معترضان به بازداشت دو شهردار دیاربکر

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، چهارشنبه ۲۶ اکتبر / ۵ آبان مأموران امنیتی ترکیه در خیابان‌های دیاربکر با باطوم، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به مقابله با معترضان پرداختند. گروهی از معترضان نیز به روی مأموران پلیس سنگ پرتاب کردند.

در شهرهای دیگر ترکیه نیز اعتراضات مشابهی بر پا شد.

گولتان کیشاناک و فیرات آنلی، دو شهردار شهر دیاربکر شامگاه سه‌شنبه ۲۵ اکتبر / ۴ آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کیشاناک در فرودگاه و آنلی در منزل خود بازداشت شد.

آن‌ها متهم به همکاری با پ‌ک‌ک، دعوت به اعمال خشونت و حمایت از استقلال بیشتر برای کردها شده‌اند.

دولت ترکیه پیش از این در ماه سپتامبر ۲۸ شهردار را برکنار کرد. اتهام بیشتر آن‌ها ارتباط با حزب ممنوع شده پ‌ک‌ک اعلام شده است.

Share