Share

 

یک مار سمی یک متر و نیمی در بخش مسمومیت یکی از بیمارستان‌های مشهد ایجاد وحشت کرد. مار از کیف مارگیری بیرون آمد که برای درمان مارگزیدگی به بیمارستان مراجعه کرده بود.

mar

وجود یک مار سمی بزرگ در بخش مسمومیت یکی از بیمارستان‌های شهر مشهد موجب رعب بیماران و پرسنل شد.

پایگاه اطلاع رسانی آتش‌نشانی مشهد گزارش داد که ماموران توانسته‌اند یک حلقه مار یک متر و نیمی را در بخش مسمومیت این بیمارستان شکار کنند.

رسانه‌های داخلی نوشته‌اند که مار از ساک یک مارگیر ۴۰ ساله بیرون آمده که به خاطر مارگزیدگی در بخش مسمومیت بیمارستان بستری شده بود. حال این فرد مساعد گزارش شده است.

Share