Share

مرکز آمار ایران آخرین آمار بیکاری در ایران را اعلام کرد. بر اساس این گزارش بیشترین شمار جمعیت بیکار در ایران در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله قرار دارند.

bikari

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران بیشترین شمار جمعیت بیکار در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله قرار دارند

خبرگزاری مهر شنبه هشتم آبان گزارش آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره شمار بیکاران در ایران منتشر کرد. این نتایج بر پایه نمونه‌گیری‌ای است که از نیروی کار ایران در سال ۱۳۹۴ انجام شده است.

بر پایه این گزارش، ۲۴ میلیون و ۱۲۷ هزار نفر از جمعیت ایران جمعیت فعال هستند و نزدیک به ۸۹ درصد آنها شاغل‌اند.

۷۲ درصد جمعیت شاغل را ۱۵ ساله‌‌ها تا ۲۵ ساله‌ها تشکیل می‌دهند و همین بخش از جامعه فعال با بیش از ۲۷ درصد جمعیت بیکار، بیشترین شمار بیکاران ایران هستند.

کم‌ترین نرخ مشارکت را زنان با ۹ درصد اشتغال دارا هستند و بیشترین شمار زنان شاغل بین ۲۵ تا ۲۹ سال سن دارند.

مرکز آمار ایران چندی پیش نرخ بیکاری را در بهار ۹۵، بیش از ۱۲ درصد اعلام کرده بود. برپایه گزارش مرکز آمار در یک سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هفته گذشته درباره رشد نرخ بیکاری در ایران گفت که دولت از عهده مهار موج جدید بیکاری در ایران برنمی‌آید.


بیشتر بخوانید:

۹۶ درصد کارگران بیکار شده بیمه بیکاری ندارند

روحانی: دولت نمی‌تواند بیکاری را مهار کند

گزارش تازه‌ای از بازار کار ایران: بیکاری بیشتر، درس‌خوانده‌ها بیکارتر

Share