Share

در آستانه کنفرانس جهانی درباره تغییرات آب و هوایی در مراکش، سازمان ملل خواهان کاهش بیشتر گازهای گلخانه‌ای شد.

climate-warming

اریک سولهیم، مدیر برنامه‌های محیط زیست سازمان ملل متحد گفت اگر گازهای گلخانه‌ای کاهش نیابند یک فاجعه انسانی که قابل پیشگیری است جهان را تهدید خواهد کرد.

از نتایج مهم توافقنامه اقلیمی دسامبر ۲۰۱۵ پاریس این بود که حد نصاب افزایش دمای زمین زیر دو درجه سانتیگراد (نسبت به مقطع ورود به عصر صنعتی شدن) در نظر گرفته شده و از تمام کشور‌ها خواسته شده بود تلاش خود را برای محدود کردن دمای زمین تا یک و نیم درجه سانتیگراد انجام دهند.

اریک سولهیم می‌گوید این مقدار کافی نیست تا گرمایش زمین کاهش یابد. مدافعان محیط زیست نیز پس از کنفرانس پاریس گفته بودند جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام دهد.

توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس از فردا جمعه ۴ نوامبر / ۱۴ آبان به اجرا گذاشته خواهد شد.

از روز دوشنبه نیز در مراکش کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل آغاز می‌شود. در این کنفرانس درباره چگونگی اجرای مفاد توافقنامه پاریس گفت‌گو خواهد شد.

Share