Share

رکود اقتصادی ایران دامنگیر صنایع تولیدی شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بهره‌برداری ۳۳۰۰ واحد تولیدی را به صورت دائمی باطل کرد.

tatili-sanat

برجام هم نتوانسته است گره رکود اقتصادی ایران را باز کند. برنامه‌های دولت برای خروج از رکود و بازگشت به دوران رشد اقتصادی بی‌ثمر بوده و شمار واحدهای صنعتی تعطیل شده همچنان افزایش می‌یابد.

روزنامه “تعادل” پنجشنبه  ۱۳ آبان گزارش کرد که تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده در نیمه نخست امسال به نسبت اسفند ۹۴ هفت درصد افزایش یافته است.

تعداد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی تعطیل شده در نیمه نخست امسال ۱۶هزار و ۴۶۱ واحد تولیدی اعلام شده که به نسبت اسفند سال گذشته بیش از ۶ هزار واحد افزایش نشان می‌دهد . اسفند سال گذشته آمار بنگاه‌های صنعتی و تولیدی تعطیل شده ۱۰ هزار و ۵۱۹ واحد اعلام شده بود.

برپایه آمار منتشر شده در این گزارش واحدهای صنعتی کوچک با ۱۹درصد بیشترین میزان تعطیلی و نیمه تعطیلی را به خود اختصاص داده‌است.

از مجموع ۸۰ هزار و ۴۷۶ بنگاه صنعتی کوچک دارای مجوز بهره‌برداری ۱۵هزار و ۲۹۰ واحد تعطیل اعلام شده است که از این تعداد ۶۸۰۰ واحد در نیمه نخست امسال تعطیل شده‌اند.

همچنین از ۴ هزار و ۳۶۲ واحد صنعتی متوسط مستقر در مناطق صنعتی ایران ۱۸ درصد معادل ۷۸۵ واحد تعطیل گزارش شده است. درصد تعطیلی واحدهای صنعتی بزرگ ۱۱ درصد اعلام شده که نشان دهنده تعطیل شدن ۳۸۶ واحد از ۳ هزار و ۵۱۴ واحد صنعتی بزرگ است.

مقام‌های مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر از این تعداد واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد را ۷ هزار واحد اعلام کرده و وعده داده بودند که با تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان امکان احیای بنگاه‌های تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گفته است که دولت در نیمه نخست امسال به ۶هزار و ۹۶۱ واحد تولیدی دارای مشکل تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کرده است.

به گفته علی یزدانی بیش از ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی با مشکل نقدینگی روبرو هستند. او گفته است که برخی از بنگاه‌های صنعتی امکان احیاء نداشته و به انبار تبدیل شده‌اند.

یزدانی پیش از این گفته بود که هشت درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده شرایط بازگشت دوباره به تولید را ندارند.

تعطیلی دائمی ۳۳۰۰ واحد صنعتی در ایران

Share