Share

در شرق استان گلستان و غرب استان خراسان شمالی منطقهٔ حفاظت شده‌ای  وجود دارد که با نام پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان شناخته می‌شود. گلستان، بزرگترین پارک طبیعی ایران  و قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در کشور ایران و پناهگاهی کم‌نظیر برای حیات‌وحش است. تا کنون ۱۳۵۰ گونهٔ گیاهی و ۳۰۲ گونهٔ جانوری در محدوده ۹۰۰ کیلومتر مربعی این پارک شناسایی شده است. تنوع زیستی پارک ملی گلستان حتی فراتر از برخی کشورهای اروپایی است که صدها برابر این پارک وسعت دارند. نام استان گلستان هم از روی این منطقه انتخاب شده‌است.
این جنگل در ۱۹ مرداد ۱۳۳۶ به نام «منطقه حفاظت شده آلمه وایشکی» تحت حفاظت کانون شکار قرار گرفت. در شهریور ۱۳۴۲ به «پارک محمدرضا شاه» تغییر نام داد و در ۲۲ فروردین ۱۳۴۳ «پارک وحش» نامیده شد. در شهریور ۱۳۵۰ محدوده‌ای در شرق پارک به نام «قُرخود» با وسعت ۳۴ هزار هکتار به آن الحاق شد و در ۱۳۵۳ عنوان پارک وحش به «پارک ملی» تغییر داده شد.
در سال ۱۳۵۴ اولین پارک ملی ایران شد که در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه زیست‌محیطی کره زمین به ثبت رسیده‌است.

تصاویر زیر گوشه‌ای از هنرنمایی پاییز در پارک ملی گلستان را نشان می‌دهد.

Share