Share

برخی از نیویورکی‌ها سه‌شنبه هشتم نوامبر برای ادای احترام به آرامگاه سوزان آنتونی، فمینیست و فعال حق رأی برای زنان رفتند.

susan_b-_anthony_g-e-_perine

سوزان آنتونی، فمینیست و فعال حق رأی

سوزان آنتونی که بیشتر فعالیت‌هایش را در قرن نوزدهم به نفع زنان و سیاهان انجام داد، سال ۱۹۰۶ درگذشت.

این نخستین انتخابات آمریکا با حضور یک نامزد زن در مرحله نهایی است.

میزان حضور نیویورکی‌ها آن چنان زیاد بود که صفی بسیار طولانی برای رسیدن به آرامگاه سوزان آنتونی به وجود آمد.

سنگ قبر این فعال فمینیست مملوء از برچسب‌های تبلیغاتی انتخابات در حمایت از هیلاری کلینتون شده‌است.


انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ آخرین خبرها

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ آخرین خبرها

Share