Share

روستای «قادرمرز» از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان است. اشتغال بیشتر ساکنان روستا در بخش‌های کشاورزی، خدمات و صنعت است. روستای «قادرمرز»  ۴۸۸ هکتار زمین کشاورزی دارد. 

«طیب قادرمرزی» ۳۲ ساله اهل روستای «قادرمرز» به شیوه سنتی زعفران تولید می‌کند و در سطح استان به فروش می‌رساند. او از این طریق موفق شده‌ است برای ۸ نفر  شغل ایجاد کند.

Share