Share

حق مسکن کارگران از مهرماه سال جاری ۲۰ هزارتومان افزایش یافته‌است.

دستمزد کارگران از مهرماه امسال تنها ۲۰ هزارتومان افزایش یافت

دستمزد کارگران از مهرماه امسال تنها ۲۰ هزارتومان افزایش یافت

علیرضا حیدری، مسئول کمیته دستمزد خانه کارگر جمعه ۲۸ آبان در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت که بر اساس مصوبه اخیر هیأت دولت، حق مسکن کارگران از ابتدای فصل پاییز سال جاری ۲۰ هزارتومان افزایش یافته‌است.

شورای عالی کار در سال ۱۳۹۴ تصویب کرده‌بود که مزایای حق مسکن کارگران دو برابر شده و به ۴۰ هزار تومان برسد. دولت حسن روحانی تا مهرماه امسال از ابلاغ این مصوبه امتناع کرده‌بود.

به گفته او، تمام کارفرمایان مشمول قانون کار موظف به افزایش دستمزد کارگران بر این اساس هستند. این موضوع به مزایای مزدی ماه مهر هم تعلق می‌گیرد و در صورت انجام‌شدن تصفیه‌حساب، ۲۰ هزارتومان باید به صورت معوقی به کارگران پرداخت شود.

افزایش ناچیز دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که این دستمزد ۷۶ درصد از نرخ تورم رسمی عقب مانده‌است.


بیشتر بخوانید

مزد کارگران ۷۶ درصد از نرخ تورم کمتر است

Share