Share

مأموران امنیتی در تهران با بستن کوچه منتهی به خانه فروهرها، مانع از حضور افراد در مراسم بزرگداشت داریوش فروهر و پروانه اسکندری، از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای شدند. قرار بود این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ امروز (دوشنبه) اول آذر ماه برگزار شود.

foruhar2

داریوش فروهر و پروانه اسکندری

پرستو فروهر، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر مقیم فرانکفورت که برای برگزار کردن مراسم بزرگداشت پدر و مادر فقیدش، با وجود تهدیدهای امنیتی و احضار به شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس، مستقر در زندان اوین، به تهران رفته است، به دلیل حاکم شدن شرایط امنیتی از عدم امکان برگزاری مراسم هجدهمین سال کشته شدن پدر و مادرش خبر داد.

پرستو فروهر

پرستو فروهر

او به رادیو زمانه گفت: «متاسفانه از ساعت ۱۰ صبح امروز کوچه منتهی به خانه ما را بسته‌اند و به کسانی که علاقه‌مند به شرکت در مراسم هستند اجازه ورود نمی‌دهند. به هر صورت این اعمال ممنوعیت است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند عملا امکان برگزار کردن مراسم وجود نخواهد داشت چرا که قرار نیست مراسم یادبود در خانه خالی برگزار شود.»

پرستو فروهر با اعتراض شدید به اقدام صورت گرفته و منع افراد از حضور در این مراسم یادبود گفت: «تأسف می‌خورم و بسیار هم معترضم به این‌که بعد از ۱۸ سال هنوز ما حتی حق برگزار کردن مراسم بزرگداشت را هم نداریم.»

آگهی بر.گزاری مراسم سالگرد قتل فروهرها در روزنامه اطلاعات

آگهی برگزاری مراسم سالگرد قتل فروهرها در روزنامه اطلاعات

جمهوری اسلامی در طول نزدیک به دو دهه گذشته، همواره مانع از برگزار شدن مراسم بزرگداشت برای داریوش و پروانه فروهر شده است.

پرستو فروهر، سال گذشته و به دنبال ایجاد ممنوعیت مشابه برای برگزاری این مراسم، متن گفتارش برای این آیین بزرگداشت را منتشر کرد. او نوشته بود که  این بار هم «مأموران معذور» از گردهم‌آیی ما جلوگیری کردند:

پرستو فروهر: متن گفتارم برای یک آیین بزرگداشت ممنوع شده

Share