Share

در روزهای گذشته اولین برف پاییزی برخی از مناطق تهران را سفیدپوش کرده است. آلبوم پیش رو عکس‌هایی از «باغ فردوس» و خیابان‌های اطراف آن است که یکی از همراهان زمانه فرستاده. «باغ فردوس» محله‌ای است در منطقه شمیران با یک بنای تاریخی که درسال ۱۲۶۴ ق، به دستور محمدشاه قاجار ساخته شده است. این بنا اکنون موزه سینمای ایران است.

Share