ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تصویب شد

اگر مجرمان موارد مخدر مسلح نباشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نخواهند شد. در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند.

بزرگ‌ کنید
عکس: آرشیو. اعدام یک مجرم مواد مخدر در مشهد

چه کسانی اعدام خواهند شد؟

در صورتی که فرد مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد یا مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد، مفسد فی الارض شمرده می‌شود.

همچنین اگر مرتکب، سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد یا در زمینه تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور فعال بوده باشد، مشروط به آنکه بیش از مقدار مشخص تعیین شده باشد، مفسد فی‌الارض شمرده می‌شود.

براساس تبصره ذیل ماده واحده مجازات جایگزین اعدام ،در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.

در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.

لینک‌های مرتبط:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.