Share
فریدون عباسی دوانی، دانشمند هسته‌ای که آذر ماه جاری مورد سوء قصد قرار گرفته بود؛ از سوی به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد.

 
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، امروز، یکشنبه طی حکمی وی را جانشین علی‌اکبر صالحی کرد. 
 
علی اکبر صالحی، پس از عزل منوچهر متکی به عنوان وزیر امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفت. 
 
فریدون عباسی، ۵۲ ساله که در دوران جنگ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت داشت، پس از پاین جنگ موفق به اخذ دکترا در رشته فیزیک هسته‌ای شد. 
 
وی که سابقه تدریس در دانشگاه‌های بهشتی و امام حسن را دارد و رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین در تهران است. 
 
فریدون عباسی از متخصصین لیزری است و در زمینه جدا سازی ایزتوپ نیز تخصص دارد. 
 
شورای امنیت در قطعنامه ۱۷۳۷ نام فریدون عباسی را در فهرست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی
ایران قرار داده‌ است، نام وی همچنین در لیست مقامات جمهوری اسلامی که شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. 
 
مقامات ایرانی پس از سوء قصد به فریدون عباسی در آذرماه جاری، از شورای امنیت و اتحادیه اروپا به دلیل فاش کردن نام دانشمندان هسته‌ای ایران انتقاد کردند. 
 
مجید شهریاری، از دیگر دانشمندان هسته‌ای ایران در جریان این سوءقصد‌ها کشته شد. 

 

ایران، کشورهای غربی و اسرائیل را به دست داشتن در این سوء قصد‌ها متهم کرد. 

 

Share