Share

آزادی مزدک زرافشان و بکتاش آبتین به قید کفالت است. آنان را بعدا به دادگاه احضار خواهند کرد.

مزدک زرافشان، پس از آزادی به قید کفالت. آثار خشونت مأموران بر چهره او آشکار است.

مزدک زرافشان، پس از آزادی به قید کفالت. آثار خشونت مأموران بر چهره او آشکار است.

کانون نویسندگان ایران فراخوان داده بود تا در روز جمعه ۱۲ آذر به مناسبت سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده مراسمی در گورستان امام زاده طاهر شهر کرج، بر مزار این دو قربانی قتلهای زنجیره ای، برگزار شود اما نیروهای وزارت اطلاعات و پلیس مانع از برگزاری آرام مراسم شدند.

نیروهای وزارت اطلاعات، نیروهای لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی به همراه چند دستگاه خودروی پلیس در محل ورودی گورستان امام زاده طاهر حضور داشته و مانع ورود خودروها و افرادی بودند که حدس می زدند قصد شرکت در مراسم یادبود قربانیان قتلهای زنجیره ای را دارند.

مأموران به مردم حمله کرده و از جمله مزدک زرافشان را کتک زدند. دکتر ناصر افشان، یکی از وکیلان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به کمک پسرش شتافت، اما او هم مورد برخورد خشن مأموران قرار گرفت. مأموران از جمله او، مزدک زرافشان، ز بکتاش آبتین، از اعضای کانون نویسندگان را دستگیر کردند.

ناصر افشان چند ساعت بعد آزاد شد. در روز یکشنبه ۱۴آذر مزدک زرافشان و بکتاش آبتین آزاد شدند.

در همین زمینه

جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت پوینده و مختاری

Share