Share

امسال هم مانند سا‌ل‌های گذشته تعداد زیادی از پرندگان آب‌زی و کنارآب‌زی به استان بوشهر مهاجرت کرده‌اند. این پرندگان مهاجرت خود را از کشورهای شمال ایران و منطقه سیبری به مناطق جنوبی‌تر انجام می‌دهند.سواحل استان بوشهر یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستانی این پرندگان است. سازمان بینالمللی پرندگان (IBA) تعداد ۳۹۱ منطقه مهم پرندگان را در خاورمیانه شناسایی کرده که ۱۰۵ منطقه از این مناطق در ایران و ۵ منطقه در استان بوشهر قرار دارد. استان بوشهر  به خاطر تنوع گیاهی از جمله جنگلهای مانگرو (حراء) و سواحل صخرهای و شنی و جزایر بکر، زیستگاه مناسبی برای مهاجرت پرندگان آب‎زی و کنارآب‌زی است.

 

Share