Share

خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند (PVV) در دادگاه مجرم شناخته شد اما برای جرم او مجازاتی تعیین نشد.

خیرت ویلدرس

خیرت ویلدرس

به گزارش خبرگزاری هلندی (NOS)، جمعه ۹ دسامبر / ۱۹ آذر، خیرت ویلدرس طبق نظر دادگاه در پرونده‌ای که با عنوان «کمتر مراکشی» شناخته می‌شود تاحدی مجرم شناخته شد. دادگاه او را به جرم «توهین به یک گروه اجتماعی» و دامن زدن به تبعیض متهم کرد اما حکمی علیه ویلدرس صادر نکرد.

رهبر حزب آزادی هلند از برخی اتهامات از جمله « نفرت پراکنی» نیز تبرئه شد.

از نظر دادگاه مجرم شناخته شدن ویلدرس مجازاتی کافی برای اوست. دادگاه گفت او به‌عنوان یک سیاستمدار نباید چنین جملاتی را ادا می‌کرد.

موضوع اصلی پرونده خیرت ویلدرس به سخنان این سیاستمدار در سال ۲۰۱۴ در شهر «دن هاخ» (لاهه) مربوط است که او از طرفداران خود پرسیده بود «آیا خواهان مراکشی‌های کمتر یا بیشتری در هلند» هستند. وقتی حاضران تکرار کرده بودند «کمتر، کمتر» ویلدرس توضیح داده بود: «پس ترتیب کار را خواهیم داد.»

پیش از این در تاریخ ۳۱ اکتبر / ۱۰ آبان دادستان هلند برای ویلدرس درخواست جریمه مالی به مبلغ پنج هزار یورو کرده بود.

در این زمینه بیشتر بخوانید: 

درخواست جریمه مالی برای ویلدرس، راستگرای افراطی هلند

دادگاه خیرت ویلدرس، راست‌گرای افراطی هلند آغاز شد

قانون ممنوعیت برقع و نقاب در هلند به تصویب رسید

Share